Vedome

Inšpirujeme k zodpovednosti

VEDOMÉ

S prírodou máme veľmi blízky vzťah a snažíme sa viesť deti aj dospelých k láske a úcte ku všetkému živému. Vedomé motivuje vážiť si, čo nám príroda dáva a chrániť ju. Neplytvať zbytočne jej zdrojmi. Nie sme ekoteroristi, ale sme za to, že menej je viac. Preto sme vytvorili vlastný online magazín o zodpovednosti, trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia. Vo Vedomé sa dočítate novinky a zlepšováky, ktoré nám pomáhajú žiť ohľaduplnejší život.