O nás

Našou snahou je priblížiť nevyhnutnosť ochrany životného prostredia formou, ktorá je pre mladú generáciu príťažlivá. Cieľom je stotožniť sa s princípmi ekologického rozmýšľania ako prirodzenou súčasťou nášho života. RESONANCE prezentuje problematiku ekológie spôsobom, ktorý nielen osloví ale zároveň inšpiruje zmeniť pohľad na svet.

Čo nás inšpiruje

profilovka patrikPatrik Guba
founder

“Život je o zodpovednosti. V prvom rade k sebe samému, rodine, priateľom, no a v neposlednom rade k svetu okolo nás. Vo všetkom sme obklopení protikladmi, ktoré spolu neustále zápasia. Misky váh sa kolíšu zo strany na stranu a je dôležité si uvedomiť, že sme neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu. Na nás a našich rozhodnutiach závisí, ako budú vyzerať naše zajtrajšky. RESONANCE sme založili preto, aby sa nezabúdalo na tieto fakty a neustále v ľuďoch „rezonovala“ myšlienka a túžba vlastnej angažovanosti a zodpovednosti ku všetkému, čo nás obklopuje. Našou snahou je preto, za pomoci širokej škály prostriedkov, prehlbovať znalosti o problematike človeka a prostredia, v ktorom žije, nabádať ho ku konštruktívnym, racionálnym a ekologickým riešeniam v oblasti energií, materiálov, výroby, spotreby, recyklácie, prírody, ale aj stravovania a racionálnych spoločenských návykov. Chceme podnietiť myslenie mladej generácie, nasmerovať jej tvorivý potenciál, rozšíriť obzory a znalosti tej staršej, priblížiť ľuďom inovatívne riešenia a zvýšiť kvalitu nášho okolia. RESONANCE je predovšetkým o živote. A život je o zodpovednosti.”


zuzka profilovkaZuzana Aichová
founder

“RESONANCE je pre mňa možnosťou skĺbiť záľuby s prácou a životným presvedčením. Je to cesta, po ktorej kráčam či pracujem alebo oddychujem. Baví nás prihovárať sa vám formou našich podujatí, zabávať a inšpirovať, meniť pohľad na svet, skúsiť žiť zdravšie a viac v súlade s prírodou; ukazovať ako vieme pomôcť zmeniť svet k lepšiemu tým, že začneme každý u seba. RESONANCE je projekt, ktorý verí, že možeme pohnúť vecami a priložiť ruku k dielu ľudstva.”


RESONANCE sprostredkuje spôsoby a návody, ako môže každý jeden z nás prispieť svojou časťou k regenerácii vzťahu človek – prostredie. Hudbou, filmom, divadlom, športom, workshopmi, súťažami,  debatami so známymi osobnosťami a  názornými ukážkami budeme umocňovať úprimnú a nenútenú túžbu nasmerovať naše kreatívne schopnosti na revitalizáciu jednoty prostredia a nás samotných. RESONANCE nás povzbudí uchopiť život do vlastných konštruktívnych rúk.

Our goal is to make environmental protection attractive and appealing to the young generation. We aim to make eco-friendly living into a natural way of life. RESONANCE wants to inspire you to change your worldview.

about-us

RESONANCE presents easy tools and guides on how to regenerate the relationship between humans and nature. Using music, film, theater, sport, various workshops, competitions or discussions with famous personalities, we want to showcase how we can use our creative powers to revitalize the environment we live in. RESONANCE is here to support you in grabbing your life into your own hands.