Projekty

RESONANCE pripravuje sériu eventov pre všetkých aktívnych ľudí. Tematické podujatia formou športových súťaží, tvorivých dielní, prezentácii či hudobných vystúpení poukazujú na základné ekologické problémy a ich riešenia. Hravou a zábavnou formou sú inšpiráciou pre všetky cieľové skupiny.

Podporujeme aktívne využitie voľného času. Chceme inšpirovať deti a ich rodičov k pohybu a športu v prírode a súčasne pripomínať, ako sa prírode odvďačiť tým, že ju budeme udržiavať čistú. Prinášame nápady a riešenia, ktoré keď zavedieme do svojho bežného života pomôžeme prírode a presvedčíme sa, že šetrné zaobchádzanie nás vôbec nemusí obmedzovať a navyše nám spôsobí radosť, že sme svojou troškou prispeli k udržaniu zdravého života na modrej planéte.

RESONANCE brings a series of events for active people. Our themed events will be filled with sport competitions, creative workshops and presentations, music and theater performances aiming to highlight ecological and environmental issues and their solutions. Their playful character will serve as a motivation for the young ones. We also want to present new tools, devices and approaches in eco-friendly home appliances.

We support active use of your free time. We want to inspire your children as well as you, the parent, to spend more time outdoors, enjoying various sports and nature. Our goal is to remind the humankind that we are all responsible for keeping our environment clean and safe for us and our children. The ideas and projects presented within RESONANCE will help you include environmentally-friendly thinking and doing into your everyday life. We will show you that these practices will make your life easier and happier.