Darčeky sú rozdané

Vďaka mnohým dobrým ľuďom a celým firmám, ktoré vyzbierali od zamestnancov doslova kopy darčekov sme mali chvíľu strach, či sa nám všetky podarí úspešne rozdistribuovať.

a
Takúto zbierku sme realizovali prvý krát a tak sme nevedeli, čo čakať. Našťastie dobro a prajnosť sa z ľudí nevytratila. Mnohí sa podujali a vo svojom zamestnaní zorganizovali celozávodnú zbierku, čo veže krabíc plné darčekov výrazne zvýšilo. Potvrdilo sa, že my všetci máme doma veľa vecí, ktoré nepotrebujeme a nepoužívame a keď vieme, že niekomu inému spravia radosť, dokážeme sa ich ľahšie vzdať a s dobrým pocitom, že nimi potešíme tých, ktorí ich potrebujú a na nové nemajú. To nás inšpirovalo aj do budúcna sa venovať podobne orientovaným zbierkam. Stretli sme sa jednak s veľkým záujmom darovať a pomôcť a tiež s ľudmi, ktorí sú na druhom brehu a starajú sa o opustené deti či rodiny v núdzi. Sú medzi nimi profesionáli aj tí, ktorí to robia vo svojom voľnom čase a patrí im za to náš hlboký obdiv a úcta.

aa

Darčeky, ktoré sme vyzbierali putovali do viacerých končín Slovenska. Veľkú časť sme distribuovali po rôznych menších ústavoch, detských domovoch a veľkom krízovom centre na východe. Krízové centrá pomáhajú celým rodinám zaradiť sa späť do života po ťažkej životnej kolízii. Ďalšia časť si našla svojich príjemcov vo forme individuálnych rodín a detských domovov v západoslovenskom regióne. Špeciálny balík bol určený pre spádové celoslovenské centrum pre novorodeniatka, ktoré eviduje týždenne 2 až 3 prírastky. Obdarovali sme deti od najútlejšieho veku až po teenagerov.

Za to vám patrí veľká vďaka! Spoločne nás hreje príjemný pocit, že sme tieto Vianoce spravili pre mnohé deti o čosi krajšími a radostnejšími.