ČEKOVSKÝ AMBASÁDOROM NAŠEJ VIANOČNEJ ZBIERKYČEKOVSKÝ BECOMES THE AMBASSADOR OF OUR CHRISTMAS GIFT APPEAL

MARIÁN ČEKOVSKÝ sa stal ambasádorom trojmesačnej zbierky vianočných darčekov pre sociálne znevýhodnené deti, ktorú sme spustili pod názvom RECYKLUJEME RADOSŤ. Tešíme sa, že sa k nám Čeky pridal a veríme, že sa nám spoločne podarí na Vianoce rozdať čo najviac radosti.

Pridajte sa a pomôžte nám zbierať hračky, elektroniku, knihy či školské potreby, aby sme dali dokopy čo najviac recyklovanej radosti pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. Viac info už čoskoro v záložke ZBIERKA. Sledujte nás na https://www.facebook.com/pages/Recyklujeme-Radosť/796993370321622

ĎAKUJEME!

podklad stvorec

Ceky ambasador Z

ĎAKUJEME!

Obrovská vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na 2. ročníku podujatia Horský park Challenge. Aj napriek tomu, že nám najmä v prvých hodinách počasie veľmi neprialo, zišli sme sa v hojnom počte a vytvorili krásne upratovacie sobotné popoludnie doplnené rodinnými aj individuálnymi súťažami o hodnotné ceny od našich partnerov. Opäť sme si potvrdili, že to má zmysel. Kde sa stretne príjemné s užitočným a všetci priložia ruku k dielu, výsledkom je čisté prostredie okolo nás a pocit zadosťučinenia, že sme k tomu prispeli aj my svojou časťou. Všetkým Vám srdečne ďakujeme a tešíme sa opäť o rok 🙂

Untitled-1

Nadácia Orange tradičným partnerom Horský park Challenge

Sme hrdí, že Nadácia Orange sa stáva tradičným partnerom našich podujatí.

Nadácia Orange podporuje vzdelávanie a komunitný rozvoj. Myslenie ohľaduplné voči životnému prostrediu je samozrejmosťou. Aj preto spoločne s Orange vymysleli projekt Staré mobily sú na 2 veci, ktorým podporujú občianske združenie Detský čin roka.

Do projektu sa môžete zapojiť aj vy. Ako to funguje? Prineste svoj starý mobil do Orangeu a každý mesiac hráte o 1 z 30 tabletov Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G.

Zároveň pomôžete dobrej veci, pretože za každý odovzdaný telefón daruje Orange 1 € občianskemu združeniu Detský čin roka.

Stačí, ak prinesiete svoj starý mobil do Orangeu a budete automaticky zaradený do súťaže o Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G a zároveň pomôžete deťom.

Čím viac starých mobilných telefónov prinesiete, tým viac eur sa daruje a vaša šanca na výhru nového tabletu je vyššia.

A keďže spoločnosti Orange záleží na našom životnom prostredí, všetky odovzdané mobily ekologicky zlikviduje.

Detský čín roka je originálny projekt, ktorého úlohou je motivovať ku konaniu dobrých skutkov a pomáha deťom zorientovať sa v hodnotách. Cez skutočné príbehy majú deti možnosť pochopiť čo je dobré a čo zlé.

Nadacia Orange banner

Bratislavské rožky

Pozsonyi Kifli Polgári Társulás – Občianske združenie Bratislavské rožky

Občianske združenie Bratislavské rožky založilo niekoľko nadšencov, žijúcich v Bratislave a milujúcich Bratislavu. Svoju organizáciu pomenovali podľa presláveného sladkého pečiva, ktoré bolo symbolom multikultúrnej Bratislavy prelomu 19. a 20. storočia. Cieľom združenia je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta a odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí ďalším generáciám Bratislavčanov a všetkým záujemcom o históriu a kultúru.

Na podujatí Horský park Challenge v sobotu 6. septembra návštevníkom budú ponúkať svoje produkty, ktoré obohacujú poznanie o históriu zábavnejšou formou. Hádanie miest na starých pohľadniciach. Tieto pohľadnice vydáva občianske združenie Pozsonyi Kifli Polgári Társulás – Občianske združenie Bratislavské rožky. 

11

http://www.bratislavskerozky.sk/sk/Uvod.html

Bratislavský okrášľovací spolok

Bratislavský okrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov Bratislavy, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mesta, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na svoje mesto.

Obnovený Bratislavský okrášľovací spolok sa cíti byť pokračovaním pôvodného Okrášľovacieho spolku z roku 1868, pričom pôsobí v súčasných podmienkach a chce prispievať k rozvoju Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.

Práve z iniciatívy pôvodného združenia bol založený v 19. st. aj Horský park v Bratislave. Preto sa veľmi tešíme, že sa nám v druhom ročníku podujatia Horský park Challenge podarilo nadviazať spoluprácu s  Bratislavským okrášľovacím spolkom. V sobotu 6. septembra si pre návštevníkov pripravili menší vzdelávací program. V ich stánku sa budú nachádzať kvetináče rozdielnych, za to ľahko spoznateľných kvetín a rastlín, ktoré budú rodiny s deťmi môcť hádať.

Ďalšou zaujímavou disciplínou, ktorú ponúknu návštevníkom bude hádanie starých fotografií Bratislavy. Za uhádnutý počet, môžu hádajúci získať reprintnutú starú pohľadnicu. Tieto pohľadnice vydáva občianske združenie Pozsonyi Kifli Polgári Társulás – Občianske združenie Bratislavské rožky. Okrem toho si budete môcť v stánku Bratislavského okrášľovacieho spolku zakúpiť knihy o Bratislave, alebo ručne robené mydielka.

 ilustrativne foto2 ilustrativne foto3 ilustrat foto4 ilustrat foto5 ilustrativne foto1

Tešíme sa na vás v Horskom parku v sobotu 6. septembra 2014 od 11.00-17.00 hod. !

http://www.bos-bratislava.sk

ENVI-PAK a ZELENÝ BOD v Horskom parku

ENVI-PAK je jedným z partnerov nášho podujatia Horský park Challenge. Počas dňa budú v Horskom parku prezentovať enviromentálne hry a súťaže pre deti a informovať návštevníkov o tom, ako sa aktívne zapojiť do zlepšenia životného prostredia. V stánku ENVI-PAK si môžu účastníci podujatia Horský park Challenge zmerať svoju ekologickú stopu, ktorú na našej planéte zanechávajú svojimi návykmi a vzťahom k prostrediu, v ktorom žijú. Pre menších sú pripravené hry na tému Ako správne triediť odpad. EKObohovia a EKOsapienses získajú cenu ZELENÉHO BODU.

Oprávnenú organizáciu ENVI – PAK založili priemyselné spoločnosti, aby prostredníctvom nej podporili zavedenie a zdokonalenie triedeného zberu odpadu v slovenských obciach a mestách. Priemysel založil túto organizáciu za účelom kontinuálneho plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskych smerníc – tieto záväzky boli následne prenesené do národnej legislatívy týkajúcej sa o obalov a odpadov z obalov. Na splnenie týchto záväzkov zhromažďuje oprávnená organizácia ENVI-PAK finančné prostriedky od podnikateľov, ktorí balia a/alebo plnia svoje výrobky do obalov, dovozcov už naplnených obalov a tých, ktorí uvádzajú na trh prázdne obaly pre konečných spotrebiteľov). Z vyzbieraných prostriedkov ENVI-PAK priamo finančne podporuje triedený zber komunálnych odpadov z obalov v slovenských mestách a obciach.

Oprávnená organizáciu ENVI-PAK je ako akcionár spoločnosti PRO EUROPE exkluzívnym držiteľom licencie na používanie ochrannej známky ZELENÝ BOD na Slovensku. ZELENÝ BOD je registrovaná ochranná známka. Jej umiestnenie na obaloch výrobkov informuje, že výrobca sa spolupodieľa na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorý je najrozšírenejším spôsobom zabezpečovania využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe. Podnikatelia, ktorí majú právo používať ochrannú známku ZELENÝ BOD a umiestňujú ju na obaly svojich výrobkov, takýmto spôsobom deklarujú svoj pozitívny prístup k životnému prostrediu a zapojenie sa do systému ZELENÝ BOD.

Viac o ZELENOM BODE si môžete prečíťať natejto stránke.