Naši partneri

Kategórie: 19 jún 2010

Základným hnacím motorom RESONANCE je myšlienka o regenerácii generácie. Len za pomoci nasadenia spoločných síl sme schopní túto ideu pretaviť k reálnym výsledkom. Úzka a dlhodobá spolupráca dáva každej jednej zo zúčastnených firiem a organizácií možnosť prihlásiť sa spolu s nami k tým najzákladnejším hodnotám, ktoré nás všetkých spájajú.

Našou najvyššou prioritou je vytvoriť v spolupráci s významnými partnermi projekt, ktorý bude „rezonovať“ v ľuďoch prirodzenou túžbou na neustály pokrok, avšak so silným zreteľom na spôsoby, ako ho docieliť. Cesta k cieľu je rovnako dôležitá ako jeho dosiahnutie!

Budovanie prirodzenej znalosti značky RESONANCE bude zároveň evokovať priamu prepojenosť so subjektmi participujúcimi na projekte. Takéto partnerstvo sa v horizonte najbližších rokov vzájomne umocní a obe zúčastnené strany budú „rásť“ popri sebe v symbióze. Je pre nás nesmierne dôležité získať takých partnerov, v ktorých by sa aj samotná marketingová stratégia budovania značky RESONANCE mohla zrkadliť. Pre firmy, organizácie a iné subjekty bude zasa RESONANCE zárukou a známkou tej najvyššej kvality.